Dalbergové (rod), svobodní páni

Dalbergové (rod), svobodní páni

Dalbergové (rod), svobodní páni
See: Dahlberg (rod)
See: Dalberg (rod)
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3245028
3 CZ-PrLNM
5 20211126153546.9
8 141002|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 3# $a Dalbergové (rod), $c svobodní páni
368 $a šlechtické knihovny
400 3# $a Dalberg (rod) $0 o
400 3# $a Dahlberg (rod) $0 o
670 $a MAŠEK, P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Praha 2008.
670 $a BISOVÁ, Jana: Dalbergové v českých zemích, in: Dačický vlastivědný sborník, III, 2005, s. 25‒54.
670 $a ANDERMANN, Kurt (Hrsg.): Ritteradel im Alten Reich. Die Kämmerer von Worms genannt von Dalberg (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission; NF 31). Darmstadt 2009.
678 0# $a Šlechtický rod Komořích z Wormsu, svobodných pánů z Dalbergu pocházel z Horního Porýní, a lze jej spolehlivě doložit od roku 1239. V roce 1653 byl povýšen do stavu říšských svobodných pánů. V 18. století se rozdělil do tří větví; z větve Dalberg-Herrnsheim dosáhli významného postavení Karl Theodor (1744‒1817), poslední mohučský arcibiskup a kurfiřt, a jeho bratr Wolfgang Heribert (1750‒1806), ministr a divadelní intendant v Mannheimu. Friedrich v. Dalberg (1787‒1814) z linie Dalberg-Hessloch, která žila v Mohuči a po roce 1792 v Aschaffenburgu, se stal dědicem Karla Maximiliána hraběte Osteina, posledního svého rodu. Byl povýšen do hraběcího stavu a jako hrabě Ostein-Dalberg se etabloval v rakouské monarchii, kde převzal panství Malešov v Čechách se zámkem Roztěž a panství Dačice na Moravě. Po jeho předčasné smrti zdědil obě panství bratr Karl Anton Maximilian svob. pán v. Dalberg (1792‒1859), jeho následovníkem byl jediný syn Friedrich Ferdinand (1822‒1908), dědičný člen panské sněmovny ve Vídni, ornitolog, otec osmi dětí. Po Friedrichově smrti byl majetek rozdělen – starší syn Karl Heribert v. Dalberg (1849‒1920) převzal Malešov a rodinné statky v německých zemích. Z jeho tří dcer se dožila dospělosti jen Marie Anna (1891‒1979), provdaná zu Salm und Salm-Salm, od roku 1920 majitelka velkostatku Malešov a zámku Roztěž. Mladší syn Friedrich Egbert v. Dalberg (1863‒1914) dostal podle otcovy závěti Dačice. Oba bratři nechali své zámky – Dačice i Roztěž – přestavět a pokračovali v budování rodinných knihoven. Friedrichovi synové Josef (1906‒1929) a Johannes (1909‒1940) zemřeli svobodní a bezdětní a rod Dalbergů jimi zanikl po meči. Dědicem Dačic se stal Franz Karl zu Salm und Salm-Salm (1917‒2011), syn Marie-Anny roz. v. Dalberg. V roce 1945 byl rodu Salmů majetek v tehdejším Československu zkonfiskován, jejich potomci dnes žijí na zámku Wallhausen v Porýní-Falci.
856 4# $y Zámecká knihovna Dačice $u http://provenio.net/authorities/43485 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Salm-Salm, Franz Karl zu, princ, 1917-2011 $u http://provenio.net/authorities/38144 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F45028&rootDirectory=50514#!?file=280536 $y Na titulním listu fialové oválné razítko s textem "Freiherrlich Dalbergsche DATSCHITZ BIBLIOTHEK".
856 4# $y Salm-Salm, Franz zu, princ, 1876-1964 $u http://provenio.net/authorities/38143 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Zámecká knihovna Roztěž $u http://provenio.net/authorities/43488 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F45028&rootDirectory=50514#!?file=280537 $y Na titulním listu fialové oválné razítko s textem "Freiherrlich Dalbergsche DATSCHITZ BIBLIOTHEK" a další razítka.
856 4# $y Salmové (rod), hrabata $u http://provenio.net/authorities/56293 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F45028&rootDirectory=50514#!?file=276362 $y Heraldická pečeť svobodných pánů z Dalbergu.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=50514#!?file=318154 $y Erb svob. pánů z Dalbergu $9 PROVENIO
998 $a Mašek, $b jaka, Bisová
Processing history
Permanent link