Dušek, Bohuslav, 1886-1957

Dušek, Bohuslav, 1886-1957

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22-----1i-4500
1 kpw3230256
3 CZ-PrLNM
5 20210114144658.2
8 120518|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Dušek, Bohuslav, $d 1886-1957
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Praha $b Praha $c Česká republika
374 $a bankovní úředníci
375 $a muž
670 $a Informační systém abART. $u http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=heslo&IDosoby=102439
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000071302&local_base=AUT
670 $a Vrchotka, Jaroslav: Knihovna Bohuslava Duška. Sborník Národního muzea řada C – literární historie, 23, 1978, 1–4. $b Bibliografický soupis Duškovy knihovny.
670 $a Ryšavá, Eva: Bohuslav a Hermína Duškovi – mecenáši nové doby. Matiční listy, Literární příloha Zpravodaje Matice české, září 2008, č. 6, s. 1–4.
670 $a Tvrzníková, Jana: Z historie knihovny Bohuslava Duška. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum, 63, 2018, 1–2, s. 35–44.
670 $a Tvrzníková, Jana: Provenience v historické části knihovny Bohuslava Duška. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum, 64, 2019, 3–4, s. 20–32.
678 0# $a Narodil se 23. listopadu 1886 v Praze. Vystudoval obchodní akademii a v roce 1903 nastoupil do Živnostenské banky, kde se stal disponentem a posléze prokuristou. V bance setrval až do odchodu do důchodu. Mecenáš a sběratel. Knihy a rukopisy kupoval v antikvariátech doma i v cizině, v aukcích se dával zastupovat svými známými. Kupoval i od soukromých majitelů, kteří nechtěli svěřit své vzácnosti veřejným institucím. Postupem času získal Bohuslav Dušek pověst solidního sběratele a odborníka na literaturu, dějiny a výtvarné umění. Své sbírky netajil před veřejností, ale ochotně je zpřístupňoval vážným zájemcům a i nejcennější kusy zapůjčoval na výstavy. Dokonce ještě za svého života věnoval řadu unikátních předmětů instituci, o které byl přesvědčen, že tam prospěje lépe vědeckému bádání a osvětovému využití (např. v roce 1947 Literárnímu archivu Národního muzea soubor korespondence B. Němcové, J. Nerudy, K. Havlíčka, F. M. Klácela a dalších). I když Duškovou největší láskou byly knihy, věnoval se i obrazům a starožitnostem. Jeho sbírka obrazů byla označena za nejkrásnější soukromou obrazárnu českých malířů 19. století. Dušek též vytvořil rozsáhlou sbírku kreseb a grafických listů. Poslední léta svého života prožil Bohuslav Dušek v obavách o osud svých sbírek. Obával se vystěhování z bytu, a proto si dal od svých přátel – odborníků zhotovit posudky na sbírky jako národní kulturní majetek. Doufal, že tak zůstanou zachovány. Jeho přáním bylo, aby komplex jeho literárních, historických a uměleckých sbírek byl uložen v Národním muzeu. Ve své závěti také Národnímu muzeu vyhradil předkupní právo. B. Dušek zemřel v Praze 17. června 1957. Po jeho smrti se jejich opatrovatelkou a strážkyní stala paní Hermína Dušková. S nesmírnou pečlivostí a pietou třídila a sepisovala manželovy sbírky, až nakonec v roce 1977 věnovala podle jeho přání a k uctění jeho památky Národnímu muzeu. V darovací smlouvě si paní Dušková vymínila, že celý soubor bude tvořit nedílný celek, označený jako „Sbírky Bohuslava Duška“ a že tento soubor bude umístěn v prostorách Národního muzea v Praze. Bylo dohodnuto, že sbírky archivní povahy převezme Archiv Národního muzea a fondy knižní Knihovna Národního muzea.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Sbírky Bohuslava Duška“ tvoří knižní fond, obsahující 3199 děl, který byl rozdělen do šesti částí – rukopisy, prvotisky, komeniana, staré tisky, kramářské tisky a knihy vydané po roce 1800. Rukopisy (38 sv.), prvotisky (13), komeniana (37), staré tisky (353), kramářské tisky (195), knihy vydané po r. 1800 (2563) - téměř úplný soubor literatury národního obrození s řadou unikátů. Dále literatura 18.-20. st., dějiny umění, výstavní katalogy, průvodci po muzeích a galeriích, antikvární seznamy, aukční katalogy, novinové výstřižky. Fond stojí na signatuře „Dušek“. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Razítkové exlibris knihovny Bohuslava Duška - písmeno "D" a text "SBÍRKY BOHUSLAVA DUŠKA“ (spíše D. razítko než razítko dodané Knihovnou NM). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní archiv je od r.1977 uložen v Archivu Národního muzea (4 kartony). Inventář (171 inv. jednotek) zpracován v letech 1978-1980 (zprac. Emilie Pecharová) a 1995 (zprac. Jan Schwaller). V archivní sbírce Bohuslava Duška jsou i písemné památky na velké osobnosti české i světové kultury. Z české literatury, politiky a veřejného života jde o 168 osob, většinou o jejich korespondenci a vlastní rukopisy. $5 Archiv Národního muzea
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Národní galerie získala díky odkazu manželů Duškových cenné obrazy holandských mistrů 17. století, italské práce 17. a 18. století a především české umění 19. století (celkově přes 300 položek). Do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea přešla jedinečná sbírka habánské fajánse, skla a porcelánu od 17. století. Celkově šlo o víc než 900 položek. $5 Národní galerie $5 Uměleckoprůmyslové muzeum
680 $a Lokace knižní sbírky: $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $5 Archiv Národního muzea
680 $a Lokace umělecké sbírky: $5 Uměleckoprůmyslové muzeum $5 Národní galerie
856 4# $y Dušková, Hermína, 1910-2012 $u http://provenio.net/authorities/49770 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Čenský, Ferdinand, 1829-1887 $u http://provenio.net/authorities/44849 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $3 portret $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=67695#!?file=186711 $y Protrét Bohuslava Duška $9 PROVENIO
856 4# $3 portret $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=67695#!?file=186712 $y Portrét Bohuslava a Hermíny Duškových $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=67695#!?file=186713 $y Razítkové exlibris D s ptákem (dudkem?) s květinou v zobáčku a textové razítko "Sbírky Bohuslava Duška". $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=67695#!?file=186716 $y Podpis Bohuslava Duška na štítku (sign. Dušek 67) $9 PROVENIO
900 $a *J-NÁVRH-STT
910 $a ABA010
998 $a jaka $a jtv
Processing history
Permanent link