Thun-Hohenstein, František, hrabě, kníže, 1847-1916

Thun-Hohenstein, František, hrabě, kníže, 1847-1916

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3235028
3 CZ-PrLNM
5 20210114145727.4
8 140305|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Thun-Hohenstein, František, $c hrabě, $c kníže, $d 1847-1916
368 $a šlechtické knihovny
370 $a Děčín $b Děčín $c Rakousko-Uhersko
374 $a politici
374 $a předsedové vlády
375 $a muž
400 1# $a Thun-Hohenstein, Franz von, $d 1847-1916 $0 o
400 1# $a Thun-Hohenstein, František von, $d 1847-1916 $0 o
400 1# $a Thun, František de Paula, $d 1847-1916 $0 o
670 $a MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti II. Praha, 2010.
670 $a LANČOVÁ, Renata. Sbírka exlibris Mirko Riedla v Moravské galerii v Brně. Dokumentace starých a heraldických exlibris. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí práce: Mgr. Pavel Holman. Brno 2013, s.46. $u https://is.muni.cz/th/360684/ff_b/Sbirka_Mirko_Riedla_v_MG_.pdf
678 0# $a Jméno Thun je zaznamenáno v polovině 12. století, podle některých autorů už v polovině 11. století. V 15. století se tento tyrolský rod rozdělil do několika linií, Catell-Thun, Castell-Brughier a Castell-Caldes. Pro české dějiny má význam linie castel-brughierská. -- František Thun (1847-1916) byl konzervativní politik ryze feudálního a klerikálního ražení. Díky tomu byl však nepřítelem německého liberalismu a obhájcem českého státního práva. Prosazoval rovnoprávnost obou národů v českých zemích. V roce 1889 byl jmenován místodržícím v Čechách a snažil se o česko-německé vyrovnání. Zasloužil se také o vznik a zdar zemské jubilejní výstavy v Praze. Po nacionálních a politických bouřích v roce 1893 vyhlásil nad Prahou a okolím výjimečný stav a zahájil politické perzekuce, zvláště známý proces s "Omladinou". Krátce poté podal demisi, ale po několika letech se na politickou scénu vrátil znova. Na počátku první světové války byl Thun, předtím vnímaný jako politik protičesky zaměřený, paradoxně naopak odvolán z funkce jako málo tvrdý úředník, který nedokázal rázně vystupovat proti "nedostatečnému rakouskému patriotismu". V této době také několikrát jednal s T. G. Masarykem; ten potvrzoval, že "Thun byl člověk slušný a dalo se s ním mluvit dost odkrytě". Stále se snažil rozumným způsobem řešit česko-německé spory, bohužel bez větších výsledků. František de Paula Thun byl konzervativní aristokrat, rakouský Němec, který se česky nikdy nenaučil, ale zemský patriot, kavalír a velmi čestný a spravedlivý člověk. Byl uznáván a ctěn i mnoha svými odpůrci a nepřáteli. O tom svědčila i demonstrativní česká účast na jeho pohřbu. Za svou politickou činnost, a zejména za snahu o národnostní vyrovnání byl v roce 1911 povýšen císařem do knížecího stavu s právem dědictví titulu primogeniturně. -- Nositel Řádu Zlatého rouna. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274391
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knihovna na zámku v Děčíně byla během první republiky rozprodána na aukcích O. Pyšvejce a Karla Zinka a její stopy lze najít na mnoha místech. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Mědirytinové heraldické exlibris s Řádem Zlatého rouna a text "EX LIBRIS COM A THVN-HOHENSTEIN TETSCHEN". Užíval jej od roku 1911, (právě v tomto roce byl za svou politickou činnost, a zejména za snahu o národnostní vyrovnání, povýšen císařem do knížecího stavu). $5 CZ-PrLNM
856 4# $y Zámecká knihovna Děčín $u http://provenio.net/authorities/44539 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274392 $y Heraldické exlibris s Řádem Zlatého rouna a textem "EX LIBRIS COM A THVN-HOHENSTEIN TETSCHEN".
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274393
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274394
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274395
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274396
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274397
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35028&rootDirectory=72665#!?file=274398 $y Heraldické exlibris s Řádem Zlatého rouna a s textem „EX LIBRIS FRANC. PRINC. DE THUN-HOHENSTEIN TETSCHEN“.
998 $a Mš $b jaka
Processing history
Permanent link