Novák, Robert, 1853-1915

Novák, Robert, 1853-1915

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3253415
3 CZ-PrLNM
5 20210114145330.2
8 141103|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303 $b čeština
100 1# $a Novák, Robert, $d 1853-1915
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Ledeč nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod) $b Praha $c Česko
374 $a klasičtí filologové
374 $a pedagogové
375 $a muž
670 $a Přehled děkanů FF UK $u http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/historie-fakulty/prehled-dekanu-ff-uk/novak-robert/
670 $a Národní autority $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000025696&local_base=AUT
670 $a Ottův slovník naučný : Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Osmnáctý díl. Navary-Oživnutí. Praha : J. Otto, 1902, s. 451-453.
678 0# $a Narozen 1.10. (jiná verze 2.10.) 1853 v Ledči nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod), zemřel 23.4. 1915 v Praze. PhDr., univerzitní profesor klasické filologie. R. Novák studoval v letech 1872–1875 klasickou filologii na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Po jejím absolvování působil jako gymnaziální profesor v Praze. Po rozdělení pražské univerzity získal místo na české filozofické fakultě, kde jmenován ředitelem latinského prosemináře. V roce 1889 byl jmenován mimořádným a 1896 řádným profesorem. V letech 1912-1913 byl děkanem filozofické fakulty. -- Zabýval se především textovou kritikou a rozborem latinských autorů (Grammatická, lexikální a kritická pozorování u Velleja Paterkula, 1892; Mluvnicko-kritická studia k Liviovi, 1894). Byl editorem (také překladatelem) starořímské literatury (Titus Livius, Gaius Crispus Sallustius, Gaius Iulius Caesar, Marcus Tullius Cicero aj.), přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkami RN. a RNk.
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Dne 4.6. 1917 Knihovna Národního muzea získala knihy z pozůstalosti Roberta Nováka (celkem 81 položek). Jedná se o literaturu jazykově převážně českou, německou a latinskou. Tematicky převažuje jazykověda, klasická literatura, filologie a jazykové učebnice latiny. Knihy jsou rozptýleny v základním fondu. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Knihy obsahují vlastnické razítko s textem "Darem z knihovny univ. prof. Dra. Roberta Nováka". $5 CZ-PrLNM
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F53415&rootDirectory=89921#!?file=281382 $y Titulní strana knihy "Amor und Psyche" s vlastnickým razítkem s textem "Darem z knihovny univ. prof. Dra. Roberta Nováka".
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F53415&rootDirectory=89921#!?file=281383 $y Detail razítka na titulní straně knihy "Euripides' Hippolyt" (1903).
910 $a ABA010
998 $a Klacek
Processing history
Permanent link