Haase, Bohumil, 1763-1824

Haase, Bohumil, 1763-1824

Haase, Bohumil, 1763-1824
Viz: Háze, Bohumil, činný 1798-1824
Viz: Haase, Gottlieb, činný 1798-1824
...
Dokumenty ke stažení
Detail
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 pra3234059
3 CZ-PrLNM
5 20180524153843.1
8 060224|n|acnnnaabn | a|a
40 ## $a ABA010
100 1# $a Haase, Bohumil, $d 1763-1824
150 $a jiné
370 $a Halberstadt $b Praha $c Německo $c Česká republika
370 $e Praha $s 1798 $s 1824
374 $a tiskaři
374 $a nakladatelé a vydavatelé
374 $a písmolijci
375 $a muž
400 1# $a Háze, Bohumil, $d činný 1798-1824 $0 o
400 1# $a Haase, Gottlieb, $d činný 1798-1824 $0 o $2 czeger
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000330996&local_base=AUT
670 $a Knihovny význačných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/detail.do?articleId=6457
670 $a Wikipedia $u http://de.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Haase
670 $a CHYBA, K., Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do r. 1860. $u http://www.clavmon.cz/chyyba/vyhlednov.asp
670 $a Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2/I (H-J). Praha : Academia, 1993. S. 11-12.
678 0# $a Bohumil Haase (v zahraničí známý spíše jako Gottlieb Haase) se narodil 25. dubna 1763 v německém Halberstadtu. Do Prahy přišel ve svých třiceti dvou letech roku 1795 a začal pracovat jako sazeč v tiskárně Františka Jeřábka U půl zlatého kola. Následujícího roku si v ní najal lis, na němž tiskl novoročenky a gratulace. Tyto drobné tisky zdobil novinkou, která se stala záhy velmi oblíbenou a zajistila mu solidní odbyt – a to barevnými obrázky. Roku 1798 si již koupil tiskárnu vlastní a působil jako spolusoudce ve sporech tiskařského sboru. Od roku 1802 až do jeho smrti byla tiskárna a později i další Haaseho podniky umístěny na Velkém rynku (dnešním Staroměstském náměstí) v domě U půl zlaté hvězdy. Bohumil Haase, přední český knihtiskař a nakladatel počátku 19. století, vedl v průběhu života své podniky několikráte se společníky – v letech 1800-1804 to byl kupříkladu podnik Haase a Widtmann řízený společně s jeho tchánem. Poté se Haase znovu osamostatnil. Mimo to, že získal titul „český stavovský tiskař,“ začal také obchodovat s papírem, v roce 1806 založil knihkupectví, 1811 půjčovnu knih a roku 1815 vlastní slévárnu písma. Svůj záběr ještě více rozšířil roku 1820, kdy založil první kamenotiskárnu v Čechách. Ta fungovala v letech 1823-1824 jako firma Haase a Henning, tedy jako další Haaseho projekt se společníkem. V zimě roku 1824 se stal Bohumil Haase dvorním tiskařem; ovšem již 12. února téhož roku v Praze zemřel. -- Úspěšný podnik spolu s úmrtím svého zakladatele nezanikl – po otci ho převzali synové Ludvík a Ondřej, kteří ho pod názvem Synové B. Haase dále rozvíjeli. Ačkoliv byl Bohumil Haase tiskařem německého původu, s českým kulturním prostředím se sblížil brzy. Tiskl a vydával práce českých spisovatelů i české překlady z evropských literatur. Mnohé knihy, které vydal, se významně podílely na stabilizaci spisovného českého jazyka a na rozvoji českého národního uvědomění. Jeho přínos české knižní kultuře spočíval mj. také v přispění k rozvoji grafické a technické úrovně českých tisků.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i V základním fondu Knihovny NM je uložena část nakladatelské knihovny Bohumila Haase a jeho následovníků (některé knihy byly získány již počátkem 20. století a jsou rozptýleny ve fondu), 84 svazků knih bylo postaveno na signaturu „Haase“. Ve fondu převažují díla bohemikální, ale řadu knih tvoří náboženská literatura, učebnice jazyků a zeměpisu, popř. beletrie a spisy zdravovědné. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Nejčastějším znakem torza sbírky nakladatelské knihovny Bohumila Haase je původní červeně psané pořadové číslo knihy (např. „Nr 528”). Vedle podpisu „Gottlieb Haase” a razítek nakladatelství (např. syna Ondřeje - „A. Haase, Prag I.“, „Annahof“, „Grafické závody A. Haase, Praha I, Anenský dvůr, v národní správě“, „Invent 190[3]“) se na přední obálce nebo titulním listu knih objevují rovněž razítka obchodníků s knihami z Čech i zahraničí, výjimečně soukromých osob. Ojediněle se vyskytují razítka jednotlivců: "Karel Novotný", "V. Šimek" a "K.A. Červenka, Smíchov-I. p." V jednom případě se zachoval v knize knihkupecký štítek "Knihovna předplatitelů Crednera a pak synů B. Haaseho". Výjimečně se vyskytují také rukopisné poznámky na předsádkách, zatrhávání v textu a podpisy na zadních vakátech. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Rozsah: 0,44 bm. Obsah: obchodní korespondence, směnky, účetnictví firmy, informační letáky, rodinné písemnosti, pečetě. Zpracováno muzejním způsobem. $5 Oddělení knižní kultury Knihovny NM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny Národního muzea. Signatury Haase 00001 - Haase 00077, částečně rozptýleno.
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00043podpor.JPG $y Rukopisné exlibris "Gottlieb Haase" (sign. Haase 00043).
856 4# $y Bohumil Haase a synové (firma) $u http://provenio.net/authorities/45158 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00031titrazorcis.JPG $y Původní pořadové označení knihy "Nr. 642" (sign. Haase 00031).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00006razor.JPG $y Razítkové exlibris "A. Haase, Prag I., 'Annahof'" (sign. Haase 00006).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00027razor.JPG $y Razítkové exlibris "Grafické závody A. Haase, Praha I, Anenský dvůr, v národní správě" (sign. Haase 00027).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00007titrazor.JPG $y Razítkové exlibris "INVENT 1903" (sign. Haase 00007).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00008exlor.JPG $y Knihkupecký štítek "Knihovna předplatitelů Crednera a pak synů B. Haaseho" pro předplatitele s kontaktem (sign. Haase 00008).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00018titrazsig2or.JPG $y Razítkové exlibris "Buchhandlung u. Antiquariat G. Szelinski, Wien ..." (sign. Haase 00018).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00020podp9or.JPG $y Rukopisná exlibris na zadních vakátech knihy Némethy, F. Das Schloß Friedland in Böhmen, Prag, 1818, (sign. Haase 00020).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00021titrazor.JPG $y Razítkové exlibris "Karel Novotný" (sign. Haase 00021).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00031titrazorraz.JPG $y Razítkové exlibris "V. Šimek" (sign. Haase 00031).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/HAASE/Ha00077raz4or.JPG $y Razítkové exlibris "K.A. Červenka, Smíchov-I. p." (sign. Haase 00077).
909 $a CZ
998 $a kubos $b jaka
Historie zpracování
Permanentní odkaz