ze Šternberka, Ignác Karel, hrabě, asi 1640-1700

<>Šternberka, Ignác Karel, hrabě, asi 1640-1700

ze Šternberka, Ignác Karel, hrabě, asi 1640-1700
Viz: Sternberg, Ignatius de, comes
Viz: Sternberg, Ignaz Karl von, Graf
Viz: Sternberg, Ignác Karel, hrabě
Viz: <<ze >>Sternbergu, Ignác Karel, hrabě
Viz: Sternberg, Ignatius de, comes
...
Dokumenty ke stažení
Detail
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw3230812
3 CZ-PrLNM
5 20180925111859.9
8 020115|n|acnnnaabn|||||||||||n|a|a||||||
40 ## $a ABA010 $b cze $d ABA010
100 1# $a <<ze >>Šternberka, Ignác Karel, $c hrabě, $d asi 1640-1700
150 $a šlechtické knihovny
375 $a muž
400 1# $a Sternberg, Ignatius de, $c comes, $0 o
400 1# $a Sternberg, Ignaz Karl von, $c Graf, $0 o
400 1# $a Sternberg, Ignác Karel, $c hrabě, $0 o
400 1# $a <<ze >>Sternbergu, Ignác Karel, $c hrabě $0 o
400 1# $a Sternberg, Ignatius de, $c comes $0 o
670 $a LIFKA, B. Exlibris a supralibros, s.106. $b K bibliofilským zájmům majitele Ignáce Karla ze Šternberka.
670 $a MAŠEK, P. Šlechtické rody... II. Praha 2010.
670 $a MAŠEK, P. Příspěvky k dějinám zámeckých knihoven západních Čech. Sborník archivních prací. Roč. XLI., č. 2., 1991, s. 511-536.
670 $a MAŠEK, P. Zámecká knihovna Mimoň - v tisku.
670 $a TOBOLKA, Z. Národní a universitní knihovna v Praze, s.108. $b O knihovně rodiny Šternberků.
670 $a Archiv Národní knihovny $u http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_archiv_nk.htm#rodarchivy
670 $b Genealogie rodu Šternberků $u http://genealogy.euweb.cz/sternbg/sternbg4.html
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternberkov%C3%A9
678 ## $a Narozen asi roku 1640, zemřel 6.3.1700. V roce 1661 povýšen do hraběcího stavu za zásluhy svých předků. Císařský tajný rada. Rada apelačního soudu (od r.1696), její viceprezident a prezident. První manželka Polyxena Lidmila Žďárská ze Žďáru (+1691), druhá manželka Marie Barbora z Hodic. Vykonal kavalírskou cestu, o které pojednává "Deník cesty hr. Ignáce ze Šternberka do cizích zemí (do Paříže a zpět) r. 1664 a 1665 vykonané". Ignác Karel měl tři starší bratry, Jana Adama, Václava Vojtěcha (+1708) a Jana Norberta (+1678). -- Bibliofil, jeden ze zakladatelů knižních sbírek rodiny Šternberků. $u http://www.provenio.net/PROVENIO/HM2/ŠternberkIgnácKarel.01.H2-034.585.celek.FotoL.Sršeň.jpg
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Šternberské knižní sbírky se nacházejí v Národní knihovně ČR (zejm. Ignáce Karla ze Šternberka, ale též Václava Vojtěcha ze Š.), kam se dostaly přes novokarolinskou knihovnu a s knižními fondy zrušeného kláštera irských františkánů za Josefa II. Ve fondu Knihovny NM jsou vedle odkazu Kašpara ze Šternberka také knihy z knihovny Václava Vojtěcha a Ignáce Karla ze Šternberka. -- Ignác Karel shromáždil na konci 17. století na Zelené Hoře slavnou a bohatou knihovnu. Ani z jednoho manželství Ignáce Karla nevzešlo potomstvo, a tak jeho knižní bohatství zdědili rovným dílem bratr Václav Vojtěch a synovec Jan Josef (+ 1700). Hrabě Jan Josef odkázal svůj díl Karlově univerzitě, ale odkaz se pro nezájem univerzity nerealizoval a knihovna zůstala pohromadě v majetku hraběte Václava Vojtěcha. Hrabě Václav, vědec a podporovatel umění, doplňoval knihovnu další cennou literaturou. Knihovnu chtěl zachovat "ad usum publicum", k obecné potřebě, v koleji sv. Ambrože u hybernů v Praze. Pamatoval i na to, aby knihovna po jeho smrti byla spravována dvěma knihovníky, a vyměřil jim plat, který by měli obstarávat hyberni a jeho dcera Marie Terezie provdaná hraběnka z Paaru. Tato vůle však vykonána nebyla. Proto byla dne 12. června 1724 učiněna dohoda mezi pražskou univerzitou a hyberny a bylo konstatováno, že polovina knihovny právoplatně náleží univerzitě. O dva roky později, v srpnu 1726, převzala univerzita část knihovny, zejména literaturu právnickou a lékařskou, které ji bylo nejvíce zapotřebí. Šternberská knihovna se tak stala základem knihovny obnovené pražské univerzity. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Zlacené heraldické supralibros - erb rodu Šternberků (osmihrotá hvězda ve vavřínových větvích) a text "IGNATIUS. CAROLUS S.R.I. COMES DE STERNBERG". Užíváno jak na přední, tak zadní desce. -- Rukopisné exlibris, nejčastěji ve tvaru: "Ex Bibliotheca Ill[ustrissi]mi ac Excell[entissi]mi D[omi]ni Ignatij Caroli Sa[cri] R[omani] Imp[erii] Co[mitis] de Sternberg" nebo "Ex Bibliotheca Ill[ustrissi]mi ac Excell[entissi]mi D[omi]ni Ignatij CaroliSa[cri] R[omani] Imp[erii] Com[itis] de Sternberg" nebo v dalších variantách zkratek. Též: "Ex Bibliotheca D: D: Ignatij Caroli S: R. J: Com: a Sternberg". $5 CZ-PrLNM $5 CZ-PrNK
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Dokumenty k novokarolinské knihovně (1656-1777). $5 Archiv Národní knihovny
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Národní knihovna ČR $5 CZ-PrLNM $i Knihovna národního muzea $5 CZ-PrNK
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Oddělení starších dějin českých Národního muzea ve svých sbírkách spravuje mědirytinu s vyobrazením Ignáce Karla hraběte ze Šternberka. -- Mědirytina. Autor: ryl Johann Borcking (Bereking; * ? – † ?) podle kresby Kristiána Šebestiána Dittmanna z Lavensteinu (* kol. 1639 – † 26. 12. 1701, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1673. Technika: mědirytina na papíře. Rozměr: 22,7 x 15,9 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-34 585. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: viz J. J. Weingarten, Fürstenspiegel. Prag 1673.
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM4/RUZNE/305.jpg $y Supralibros heraldické s textem "IGNATIUS CAROLUS SRI COMES DE STERNBERG".
856 4# $y Klášter hybernů (Praha, Česko) $u http://provenio.net/authorities/31156 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y ze Šternberka, Václav Vojtěch, hrabě, 1643-1708 $u http://provenio.net/authorities/49019 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM2/DUSEK/DSCN3383.JPG $y Supralibros Ignáce Karla ze Šternberka (Duškova knihovna).
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM4/RUZNE/304.jpg $y Vpisek "Ex Bibliotheca Ill.mi ac Excell.mi DD. Ign. Caroli S.R.I. Com. de Sternberg" (spolu s rkp exlibris hraběnky Hartigové z r.1727).
856 4# $u http://aleph.nkp.cz/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/N24X6AHCEB7SDIB18AP2HYVQ4EADGM.jpg $y Rukopisné exlibris Ignáce Karla ze Šternberka (NK ČR, sign.36 E 000215).
910 $a ABA010
998 $a Mš, jaka $b jaka
Historie zpracování
Permanentní odkaz